Yhteystiedot

Oaj:n Kotkan Paikallisyhdistys
Korkeavuorenk. 2 C 71
48100 Kotka


email: oaj.kotka@kymp.net
JUKO

JUKO on julkisalan neuvottelujärjestö, joka valvoo yli 200 000 palkansaajan oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se on kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen valtakunnallinen pääsopijajärjestö, johon kuuluu seitsemän jäsenyhdistystä. Se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset.

 

JUKON toimintaan kuuluu olennaisena osana paikallisen tason edunvalvonta. Järjestöllä on luottamusmiehiä n. 2400, joista suurin osa toimii kunnissa. He neuvottelevat paikallisten työnantajien kanssa ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhdeasioissa.

 

www.juko.fi